Ostatnie lata mocno ograniczyły zaufanie społeczeństwa do banków, zwłaszcza zaś do świadczonych przez nie usług kredytowych. Nie oznacza to jednak, że ludzie przestali potrzebować jakichkolwiek form zaciągania zobowiązań. Zamiast tego coraz częściej wolą skorzystać z pożyczek pozabankowych, które stanowią nierzadko jedyną rozsądną alternatywę dla kredytów. Czym są i co różni je jednak od swojego bankowego “odpowiednika”?

Pożyczka pozabankowa, a kredyt

Choć pożyczka pozabankowa jest bardzo często porównywana do kredytu, to poza nadrzędną funkcją, niewiele ma z nim wspólnego. Obie formy polegają na udzieleniu finansowego wsparcia konsumentowi, które ten musi później spłacić wraz z kwotą powiększoną o odsetki. Kredyty mogą być udzielane tylko przez banki, po spełnieniu odpowiednich i często bardzo restrykcyjnych warunków, których nie ma w przypadku pożyczek pozabankowych. To właśnie jasny i prosty sposób ich udzielania sprawił, że od kilku lat cieszą się one coraz większą popularnością.

Skąd to zainteresowanie?

Choć banki w dalszym ciągu finansują ogromną część zaciąganych zobowiązań finansowych, to ich reputacja w ciągu kilku lat znacząco osłabła. To właśnie upadek jednej z tych instytucji - Lehman Brothers - uznaje się za rozpoczęcie kryzysu ekonomicznego w 2008 roku uznaje się za początek kryzysu ekonomicznego w 2008 roku. Bankructwo czwartego największego banku w Stanach Zjednoczonych była dla wszystkich szokiem. Niewiele brakowało a los amerykańskiego giganta podzieliłby Northern Rock - piąta tego typu instytucja w Wielkiej Brytanii. Swój własny problem mieli również Polacy zadłużeni w kredytach frankowych. Jeżeli dodamy do tego zmianę w postępowaniu banków, które chcąc minimalizować ryzyko kredytowe, przestały być tak skore do świadczenia tych usług, to naturalną koleją stało się poszukiwania jakiegoś zastępstwa.

Co wyróżnia pożyczki pozabankowe?

Można zatem powiedzieć, że nie dla wszystkich instytucji z branży finansowej kryzys oznaczał kłopoty. To co dla jednych było problem, innym otworzyło drogę do dynamicznego rozwoju. Usługi świadczone przez firmy pozabankowe dedykowane są osobom, które z różnych powodów mogą mieć problemy z uzyskaniem kredytu. Procedura przyznawania pożyczek jest prostsza i szybsza - samo wypełnienie wniosku trwa raptem kilka minut, a pieniądze trafiają na konto klienta w niewiele dłuższym czasie. Trudno żeby taka sytuacja miała miejsce w banku. Oczywiście należy pamiętać, że maksymalną kwotę, którą można pożyczyć w instytucjach pozabankowych nie będzie większa niż kilka tysięcy złotych. Niemniej taka forma finansowania nagłych, niespodziewanych wydatków jest dużo bardziej efektywna niż kredyt. Należy bowiem pamiętać, że zaciągnięcie pożyczki jest możliwe również przez Internet. Dzięki temu pożyczkobiorca nie musi zrywać się z pracy by udać się do placówki w celu sfinansowania transakcji.

Uproszczona i szybka procedura przyznawania pożyczek pozabankowych czyni z nich nie tylko dobry zamiennik dla bankowych kredytów, ale również pozwala na łatanie chwilowych dziur powstałych w portfelu. Tym samym wiele wskazuje na to, że apogeum popularności instytucji je przyznających dopiero przed nami.